تجزیه و تحلیل فارکس در ایران

پیش بینی تازه

 • • تجزیه و تحلیل فنی
 • • تحلیل بنیادی
بیشتر

سیگنال معاملاتی

 • • جفت های سودآور
 • • نقطه ورود
بیشتر

ماشین حساب فارکس

 • • حساب کنید
 • • خطرات را کنترل کنید
بیشتر

تقویم اقتصادی

 • • تحولات اقتصادی
 • • تحلیل بنیادی
بیشتر

گر بخواهیم بازار فارکس را از نقطه نظر ساختاری مطالعه کنیم می توانیم آن را به دو بخش تقسیم کنیم:

 • هشدار دهنده های دارای چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت
 • آنالیز فنی و پایه که امکان بررسی جنبه ها و تفاوت های فعالیت تجاری را برای تریدر فراهم می کند.

ابزارهای بازرگانی

تحلیل اطلاعاتی ساکن نبوده و روز به روز تغییر پیدا می کند. تریدرهای بازار فارکس به هیچ عنوان نباید از این تغییرات غافل شوند چرا که این موضوع باعث کاهش میزان موفقیت معاملات آن ها خواهد شد. مواردی که ما در اختیار شما قرار می دهیم عبارتند از:

 • اخبار مربوط به حوزه مالی.
 • شرح سشن های تریدری.
 • تقویم جشن ها و رویدادهای پیش رو.
 • پیشبینی های جدید به همراه تحلیل ها سطوح سودآور.

روش آنالیز بازار خارج از بورس

شما با کمک متخصصان ما می توانید تحلیل فنی قیمت های بازار را برای ابزار تجاری بر اساس الویت بندی خودتان دریافت کنید. اهمیت این آنالیز از جهت است که نوسانات ابزارها را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت مشخص می کند.

در بخش تحلیل بنیادی، وضعیت اقتصادی کشورهای مختلفی که ارز آن ها در بازار خارج از بورس در جفت ارزهای فعال دیده می شود مورد تحلیل حهانی قرار می گیرند. در تحلیل بنیادی اطلاعات مربوط به رخدادهای اجتماعی، اقتصاد کلان و سیاسی این دولت ها که تاثیر اساسی بر روی پویایی تغییرات ترند های ارزی دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به منظور مشخص کردن استراتژی تجاری در بازار فارکس باید از دانش تحلیل برخوردار باشید. بدین ترتیب می توان تمامی ریسک های ممکن را به حداقل رسانده و سود شخصی از معاملات انجام شده را افزایش داد.